Limba română
nebunumario
13

Va rog frumos rezolvati exercițiul 3 !!! Dau coroana!

+1
(1) Răspunsuri
dolofenica

3.a. aceasta - adj. pron. demonstrativ de apropiere, cazul N., fs de atr. adjectival b. în sine - pronume reflexiv, cazul Ac., fs de atr. pronominal prepoziţional c. ai săi - pronume posesiv, cazul N., fs de subiect d. acelora - pronume dem. de depărtare, cazul G., fs de atr. pron. genitival e. lui - pron. personal, cazul G., fs de atr. pron. genitival f. ale mele - pronume posesiv, cazul N., fs de nume predicativ g. alor noştri - pronume posesiv, cazul G., fs de atr. pron. genitival h. me - adj. pron. posesiv, cazul N., fs de atr. adjectival dânsa - pronume personal, cazul N., fs de apoziţie (atr. apoziţional) i. sieşi - pron. reflexiv, cazul D., fs de c indirect Succes! Mira

Adaugă răspuns