Matematică
gvchjsann
2

Se considera polinomul f= x^3 + x^2 - 3X +2 a) Calculati f(0) b) Determinati catul si restul impartirii polinomului f la X^2-4

+0
(2) Răspunsuri
stefi30d1

f(x)= x³ + x² - 3x + 2 a) f(0)= 0³ + 0² - 3 * 0 +2 = 2 f(0)=2 b) x³ + x² - 3x + 2 |  x²-4      -x³       +4x       | x+1 /      x² +x + 2       -x²     + 4                  x + 6 <--- restul impartirii

Simonatopolog

[latex]\displaystyle \mathtt{f=X^3+X^2-3X+2}\\ \\ \mathtt{a)f(0)=?}\\ \\ \mathtt{f(0)=0^3+0^2-3 \cdot 0+2=2}[/latex] [latex]\displaystyle \mathtt{b)} \left\begin{array}{ccc}\mathtt{X^3+X^2-3X+2}\\ \cfrac{\mathtt{-X^3~~~~~+4X~~~~~~~~~}}{}&&\\\mathtt{/~~~X^2+X+2}\\ \mathtt{ \cfrac{-X^2~~~~~~+4}{}}\\ \mathtt{/~~~~~~X+6} \end{array}\right| \left\begin{array}{ccc}\displaystyle \underline{\mathtt{X^2-4~~~~~}}\\ \mathtt{X+1~~~~~} \\ \cfrac{}{}&&\\\\ \cfrac{}{}\\ \end{array}\right \\ \\ \mathtt{R=X+6}\\ \\ \mathtt{C=X+1}[/latex]

Adaugă răspuns