Limba română
drluk67
20

ma poate ajuta cineva cu un referat despre riscul in afaceri, va rog

+2
(1) Răspunsuri
floinel

Astazi, notiunea de risc pare a fi sinonima cu cea de activitate. Desi omniprezent in mediul de afaceri, si nu numai, riscul este adesea, relativ dificil de detectat sau anticipat. Evenimentele ce pot afecta veniturile si performantele ulterioare investitiei sunt atat de numeroase si variate incat identificarea lor reprezinta o provocare chiar si pentru cei mai abili si experimentati investitori, fiindca viitorul este in mare masura necunoscut. Multe decizii in afaceri se iau plecandu-se de la estimari asupra viitorului. Luarea unei decizii in baza unor estimari, prezumtii, asteptari, previziuni, prognoze asupra evenimentelor viitoare implica o doza buna de risc, uneori destul de dificil de definit si, in cele mai multe cazuri, imposibil de masurat cu precizie, data fiind natura abstracta a conceptului.  Generalmente, conceptul este folosit pentru a descrie situatii sau evenimente cu rezultate sau consecinte incerte. In domenii precum statistica, managementul financiar si managementul investitiilor, riscul, ca notiune, face trimitere la posibilitatea si probabilitatea unor variatii ale rezultatelor fata de valorile sau nivelurile estimate initial.In alte situatii, pe piata asigurarilor spre exemplu, notiunea de risc este asociata cu cea de pierdere. Unii intreprinzatori Riscul fiind considerat ca avand atribute cuantificabile, in timp ce incertitudinea nu, fiind asociata acelor situatii sau evenimente despre care exista informatii insuficiente pentru a putea intelege si anticipa schimbarile ce vor avea loc. Prin urmare, atunci cand informatiile necesare intelegerii si anticiparii evolutiilor, schimbarilor ce pot avea loc intr-un anumit context sunt fie insuficiente, fie indisponibile, situatia este catalogata ca fiind una incerta.  Gradul de incertitudine este dat de numarul factorilor care pot afecta cursul unei actiuni si de frecventa si amplitudinea schimbarilor aferente lor .Gradul ridicat de incertitudine induce operatorilor de pe piata un comportament de adaptare la modificarile intervenite in mediul de afaceri sau, dupa caz, un comportament de influentare a acestora. Incertitudinea a fost si este utilizata pentru a descrie situatii sau evenimente carora nu le pot fi asociate probabilitati privind o potentiala producere a lor.Incertitudinile nu sunt asigurabile, dat fiind faptul ca nu este posibil, din punct de vedere actuarial, sa se stabileasca nivelul primei necesare pentru a acoperi ceva ceea ce este calificat ca fiind incert si indefinibil. Riscurile, prin urmare, tind sa fie asigurabile. Pornind de la aceasta logica, riscul asumat poate fi cuantificat in maniera urmatoare: Risk= p e_I ap/c Unde pe_I-probabilitatea producerii evenimentului I Ap/c -amplitudinea pierderii sau castigului in cazul producerii evenimentului I Exista numeroase controverse in practica privind aceasta distinctie, dat fiind faptul ca cea mai mare parte a deciziilor in afaceri se iau fara a dispune de date statistice si calcule matematice. Distinctia are, totusi, o oarecare valoare conceptuala .Riscul este indisolubil legat de partile implicate in derularea afacerii, de motivatiile acestora, de natura activitatii ce face obiectul investitiei, de resursele necesare initierii, mentinerii si dezvoltarii afacerii, precum si de anvergura acesteia. Indiscutabil, in analiza, evaluarea si estimarea riscului este foarte importanta clarificarea naturii riscului, ale carei surse pot fi extrem de diverse: definirea afacerii,modalitatea de finantare aleasa, sistemul logistic utilizat, conditiile locale de piata,resursele estimate, relatiile comerciale, comunicarea, si altele. Totusi, unele categorii de risc actioneaza in stransa interdependenta, in sens convergent sau divergent, in timp ce altele tind sa opereze independent.  Gruparea riscurilor si criteriile folosite in acest scop difera, de la un autor la altul, in functie de propria perspectiva asupra analizei riscului: riscuri pure, riscuri de pret si de dobanda riscuri directe si riscuri virtuale,riscuri obiective si riscuri subiective,riscuri interne si riscuri externe,riscuri globale si riscuri locale,macro sau microriscuri,riscuri de tara ,de firma sau de proiect. 1. Riscul de piata este propriu unei afacerii, investitii sau categorii de afaceri.Tocmai din acest considerent, riscul de piata difera de la o industrie la alta dar si in interiorul aceleiasi industrii. 2. Riscul de pret este asociat schimbarilor posibile, in structura si nivelul pretului bunurilor si serviciilor oferite pe piata de catre o firma, ca urmare a variatiilor pretului resurselor utilizate. Analiza riscului de pret joaca un rol central in managementul strategic. Riscul de pret are ca surse preturile productiei industriale, cursul de schimb si rata dobanzii.Preturile productiei industriale sunt rezultatul fluctuatiilor pretului energiei electrice, combustibililor, gazului natural etc. care reprezinta intrari pentru une...

Adaugă răspuns