Matematică
cosmin83
5

Daca triunghiurile ABC si MNP sunt asemenea,cu AB=18 cm,AC=24cm si BC=15cm,iar perimetrul triunghiului MNP este egal cu 38cm,atunci lungimile laturilor MN=?,NP=/MP=?

+0
(2) Răspunsuri
adina

Perimetrul ABC=18+24+15=57 AB/MN=57/38     18/MN=57/38   MN=18X38/57=12 AC/MP=57/38    24/MP=57/38     MP=24X38/57=16 BC/NP=57/38     15/NP=57/38     NP=15X38/57=10

nicolaeosain

AB/MN = BC/NP = AC/MP= (18+15+24)/38=57/38=1,5 ⇒MN x 1,5 = 18  adica MN=12 ;     NP x1,5 = 15             NP=10 ;     MP x 1,5 = 24           MP= 16 ;

Adaugă răspuns