Matematică
Vali2005
4

Dacă triunghiurile ABC și MNP sunt asemenea, unde AB = 15, AC = 18 cm și BC = 12 cm, iar perimetrul triunghiului MNP este egal cu 27 cm, calculațimăsurile laturilor MNP

+0
(1) Răspunsuri
TUMBURUC

Perimetrul triughi abc = 15+18+12= 45cm; Pabc/Pmnp= 45/27='5/3; raportul laturilor este egal cu raportul perimetrlor ; ab/mn= bc/np= ac/mp='5/3; 15/ab= 5/3; ab =( 15x3):5 = 9; 12/np = 5/3, np = 36/5; 18/mp= 5/3 , mp= 54/5

Adaugă răspuns