Matematică
lauragmail
2

Dacă ∆ ABC ~ ∆ MNP, MN=12cm,NP=16,si MP=20cm,iar perimetrul ∆ABC este egal cu 96cm, calculați lungimile laturilor ∆ABC.

+0
(1) Răspunsuri
gamuraririna

AB/MN = BC/NP = AC/MP = AB+AC+BC/ MN+NP+MP AB/12 = BC/16=AC/20 = 96/48 = 2 AB= 12*2=24 cm BC=16*2=32 cm AC=20*2=40 cm

Adaugă răspuns