Geografie
AddaAduutza
5

Caracterizati vegetatia, fauna si solurile pentru o singura unitate de relief (la alegere) dintre Podisul Moldovei,Campia de Vest sau Podisul Dobrogei. Va rog frumos, imi trebuie azi!!!

+0
(1) Răspunsuri
lilisorl

 Solurile. Se remarcă cele din clasa molisoluri (cernoziom in stepa, cernoziom levigat in silvostepa, argiluvisol ( solul cenuşiu, brun-roşcate de padure)Podisul Moldovei:Vegetaţia este reprezentată de stepa în Campia Jijiei şi Depresiunea Elanului, silvostepă in Podisul Barladului şi Campia Jijiei (stejar pufos şi brumăriu), etajul stejarului şi pe mici suprafeţe etajul stejarului şi fagului, în regiunile deluroase mai înalte.Fauna este reprezentată de:căprioară, mistreţ, vulpe, pisică sălbatică, lup, dintre păsări (pupăza, mierla, cucul) – în padurile de foioase, în silvostepa fiind habitatul iepurelui, popândăului, hârciogului.

Adaugă răspuns