Geografie
Lorysse
9

Caracterizati: Delta Dunari,podisul meherinzi,depresiunea transilvaniei

+0
(1) Răspunsuri
misacirlig

Podișul Mehedinți este situat în sud-vestul țării, la vest de râul Motru și la poalele Munților Mehedinți, având ca limite Valea Motrului la est, Valea Dunării la vest, Munții Mehedinți la nord și Podișul Getic la sud.Relieful Altitudinile sunt cuprinse între 400 și 600m.Varfurile de peste 600m se numesc Cornete. Este o unitate de podiș alcătuită din șisturi cristaline și calcare acolo unde apar calcarele sunt prezente fenomenele carstice: chei, peșteri,vai, poduri naturale, cursuri subterane, sohodolurivăi seci, doline, polii; are aspectul de platou adânc fragmentat de ape Carstul Mehedințean reprezintă subregiunea mediană a acestui podiș și este dezvoltat în calcare jurasice (Jurasic Mediu și Superior, și sporadic apar depozite de vârstă Jurasic Inferior) și cretacice (Cretacic Inferior și Superior). Cele trei artere hidrografice pe care este axat acest carst sunt Topolnița, Motru și CoșușteaPodișul Mehedinți reprezintă o treaptă scufundată a Carpaților, fiind o unitate de relief aparte (un unicat). Ca structură și relief este asemănătoare munților, iar ca altitudine este asemănătoare dealurilor   Delta Dunării (3446 km²), aflată în mare parte în Dobrogea, România și parțial în Ucraina, este a doua ca mărime și cea mai bine conservată dintre deltele europene.Delta Dunării a intrat în patrimoniul mondial al UNESCO în 1991, este clasificată ca rezervație a biosferei la nivel național în România și ca parc național în taxonomia internațională a IUCN.  Depresiunea colinară a Transilvaniei (Bazinul Transilvan, Podișul Transilvaniei, în germană: "Siebenbürgisches Becken) este cea mai mare depresiune din interiorul arcului carpatic. Are un relief colinar, de unde denumirea de colinară, care i se poate atribui depresiunii intercarpatice a Transilvaniei. Este mărginită de cele trei ramuri carpatice, care își iau numele dupa poziția față de această zonă depresionară: Carpații Orientali (în est), Carpații Meridionali (în sud) și Carpații Occidentali (în vest). Spre nord-vest există o legătură mai largă cuDealurile de Vest și Câmpia de Vest prin intermediul Jugului intracarpatic.Ca forme de relief în Depresiunea colinară a Transilvaniei (Podișul Transilvaniei) se găsesc câmpii, depresiuni șipodișuri:Depresiunea Transilvaniei este alcătuită din Depresiunea Mureș-Turda, Depresiunea Sibiului, Depresiunea Făgărașului,Podișul Transilvaniei este alcătuit din Podișul Târnavelor, Podișul Hârtibaciului (cea mai întinsă subunitate a Podișului Târnavelor), Podișul Secașelor, Câmpia Transilvaniei și Podișul Someșan.

Adaugă răspuns