Química
tonegil
4

Qual a massa de7,8 mols de H3PO4? (H=1g/mol; P=31g/mol e O=16g/mol

+0
(1) Respostas
viniciusprk

Olá!!! MM(H3PO4) = 3•2+31+4•16 = 98g/mol 1 mol --------- 98g 7.8 mol ----- X X = 764,4g ou m = MM • n m = 98g/mol • 7.8mol m = 764,4g

Adicionar resposta