Geografia
ewuusiaa
1

Zaznacz na układzie połódników i równoleżników punkty, których współrzędne geograficzne podano poniżej: A) 0*,5*W B) 10*N,15*E C) 5*N,5*E D) O*,15*E

+0
(1) Odpowiedź
tróskaweckaxd

.............,,,,,,,,,,,,,,,,,,..........................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.........................................

Dodaj swoją odpowiedź