Matematyka
olcia123
4

Zadanie1. Obwód prostokąta jest równy 24cm. jeden bok tego prostokąta jest dwa razy dłuższy od drugiego. oblicz pole tego prostokąta. Zadanie 2.Oblicz objętość graniastosłupa o wysokości 13cm, którego podstawą jest romb o przekątnych 5cm i 7 cm Zadanie 3. Narysuj siatkę prostopadłościanu o wymiarach 2cm x 3cm x 5cm. Oblicz jego objętość i pole powierzchni

+0
(1) Odpowiedź
JudytowA

zad.1 2x+2x+x+x=6x 24÷6=4 2×4=8 4×8=32cm² zad.2 Pole rombu=(e×f)÷2 (5×7)÷2=35÷2=17,5cm² 17,5×13=227,5cm³ zad.3 V=2×3×5 V=30cm³ Pc=2×(5×2)+2×(5×3)+2×(2×3) Pc=20+30+12 Pc=62cm²

Dodaj swoją odpowiedź