Matematyka
kasia666
3

Zadanie 24 Trzej właściciele pewnej spółki przeprowadzili transakcję handlową, która przyniosła 1,1 mln zł zysku. Dochód rozdzielili między siebie, w zależności od wniesionego wkładu w stosunku 2:4:5. Jaką kwotę otrzymał każdy z nich? Zapisz obliczenia. Zadanie 25 Żeby przygotować zaprawę tynkarską do ścian, należy oprócz wody zmieszać piasek, wapno i cement w stosunku wagowym 15:4:1. Ile trzeba użyć każdego ze składników, żeby otrzymać 45 kg takiej zaprawy? Zapisz obliczenia.

+0
(2) Odpowiedź
kamilek112

1. 2+4+5=11 części 1,1mln=1100 000 1100 000:11=100 000  jedna część 2*100 000=200 000zl     dostanie I 4*100 000=400 000zl      dostanie II 5*100 000=500 000zl  dostanie III 2. piasek  15 części wapno    4  części cement  1  część 15+4+1=20 części 45kg:20=2,25kg    - jedna część 15*2,25=33,75 kg    piasku 4*2,25=9kg            wapno 2,25kg                    cement

klusek31

Zad 24 2:4:5 = 2+4+5 = 11. 1,1 mln :11=100 000 I właściciel - 2*100 000=200 000 II właścieciel - 4*100 000 = 400 000 III właścieciel - 5* 100 000 = 500 000 Zad 25. 15:4:1= 15+4+1 = 20 45:20+ 2.25 Piasek 15* 2,25=33,75 Wapno 4*2,25= 9 Cement 2.25

Dodaj swoją odpowiedź