Historia
ka166
1

Zadanie 1 wyjaśni pojecia: Piktogramy,pismo klinowe,hieroglify,pismo demotyczne,papirus,alfabet,Feriganie Zadanie 2 -Wyjaśni znaczenie pisma w procesie powstawania państwa.

+0
(1) Odpowiedź
PolaTar

Piktogramy – przedstawienie wyrazu za pomocą obrazka w oderwaniu od zapisu. Piktogramami są np. hieroglify, znaki drogowe i ostrzegawcze, oznaczenia przeciwpożarowe. Formą piktogramu jest również ideogram. Pismo klinowe – najstarsza na świecie odmiana pisma, powstała na Bliskim Wschodzie, stworzona najprawdopodobniej przez Sumerów ok. 3500 lat przed naszą erą. Hieroglify – najwcześniejszy rodzaj pisma starożytnego Egiptu, obok pisma hieratycznego i demotycznego. Nazwa wywodzi się (podobnie jak nazwa władcy – faraona) z greki i oznacza święte znaki. Ponieważ Hellenowie nie mogli ich zrozumieć, nie przypuszczali że służą do pisania. Pismo demotyczne nazwa zarówno odmiany pisma wywodzącego się z regionalnego wariantu hieratyki stosowanej w Dolnym Egipcie w Trzecim Okresie Przejściowym, jak i ówczesnego potocznego języka zapisywanego tym pismem używanego w Starożytnym Egipcie w Epoce Późnej, Okresie Greckim i Rzymskim Papirus – materiał pisarski otrzymywany z tzw. trzciny papirusowej (pl. Cibora papirusowa, łac. Cyperus papyrus) rosnącej na bagnistych terenach strefy podzwrotnikowej. Długość jej łodyg dochodzi do 3 metrów. Roślina ta niegdyś powszechnie występowała w delcie Nilu, obecnie rzadko spotykana. Alfabet najpopularniejszy system zapisywania mowy. Terminu używany w trzech głównych, powiązanych ze sobą i niekiedy mylonych znaczeniach, co jest źródłem licznych nieporozumień w dziedzinie historii i teorii pisma, oraz w jednym znaczeniu pochodnym 2.Dzięki pismu ludzie mogli utrwalać to co stworzyli, porozumiewać się ze sobą, zapisywać ważne dla nich rzeczy. Prawo w życiu każdego państwa jest bardzo ważne, ponieważ dzięki niemu wiadomo co można a co nie, co jest dozwolone a co zakazane, co grozi człowiekowi w razie popełnienia przestępstwa, gdyby nie prawo to w każdym kraju panował by chaos i nie można by nad tym było zapanować. Myślę, że pomogłam.

Dodaj swoją odpowiedź