Matematyka
nattka95
22

zad1. Rozwiąż równania a)(3-2x)-(x+4)-)2x+5)=(3x-4)-(5x-7) b)(4-x)-(2x+3)+(x-4)=-(2x-3)-(x+7) c)(4x-5)+(x-7)-(2x-8)=(3x+4)-(x-6) d)-(4-2x)-(2x+4)=(3x-1)+(2x-5)-(7-3x) zad2.Rozwiąż równania a)3(x-4)-4(2x-7)=2(x=5) b)2(2-3)+3(4-x)=-(x+1) c)2(x-3)-4(3+x)=-3(x+2)+2(2x-1) d)6(x+1)+3(2-x)=2(2x-1)-(4-x) zad3. Rozwiąż równania a)2(x-7)-3(x+2)=4(x+3)+2(x-9) b)-3(x+6)-6(2x+8)=-2(4-x)+9(x+8) c)-8(x+2)+3(x+5)=-2(2x+3)+4(2x-1) d)6(4-x)+5(2x-5)=4(x-1)-3(4-x) zad4. Rozwiąż równania a)3(3-x)+2x=8-2(x-1) b)4x+5-(3x+6)=2(2+x)-4 c)4-5(3-x)=-x-(3-2x) d)x-(7+2x)=2(x-1)+1

+2
(3) Odpowiedź
ola2010r

zad1. Rozwiąż równania a)(3-2x)-(x+4)-)2x+5)=(3x-4)-(5x-7) 3-2x-x+4-2x-5 = 3x-4-5x+7 2-5x = -2x+3 -5x+2x = 3-2 -3x=1/-3 x=-1/3 (ułamek) b)(4-x)-(2x+3)+(x-4)=-(2x-3)-(x+7) 4-x-2x-3+x-4 = -2x+3-x-7 -3-2x=-3x-4 -2x+3x=-4+3 x=-1 c)(4x-5)+(x-7)-(2x-8)=(3x+4)-(x-6) 4x-5+x-7-2x+8=3x+4-x+6 3x-12=2x+10 3x-2x=10+12 x=22 d)-(4-2x)-(2x+4)=(3x-1)+(2x-5)-(7-3x) -4+2x-2x-4=3x-1+2x-5-7+3x -8=8x-13 -8+13=8x 5=8x/8 x=5/8 (ułamek) zad2.Rozwiąż równania a)3(x-4)-4(2x-7)=2(x=5) 3x-12-8x+28=2x+10 -5x+16=2x+10 -5x-2x=10-16 -7x=-6/(-7) x= 6/7 (ułamek) b)2(2-3)+3(4-x)=-(x+1) 4-6+12-3x=-x-1 10-3x=-x-1 -3x+x=-1-10 -2x=-11/(-2) x=11/2 x= 5 całych i 1/2 ( pięć całych i jedna druga w ulamku) c)2(x-3)-4(3+x)=-3(x+2)+2(2x-1) 2x-6-12-4x=-3x-6+4x-2 -2x-18=x-8 -2x-x=-8+18 -3x=10/:(-3) x= - 10/3 x= - 3 cale i 1/3 jedna trzecia d)6(x+1)+3(2-x)=2(2x-1)-(4-x) 6x+6+6-3x=4x-2-4+x 3x+12=5x-6 3x-5x=-6-12 -2x=-18/(-2) x= 9 zad3. Rozwiąż równania a)2(x-7)-3(x+2)=4(x+3)+2(x-9) 2x-14-3x-6=4x+12+2x-18 -x-20=6x-6 -x-6x=-6+20 -7x=14/(-7) x= -2 b)-3(x+6)-6(2x+8)=-2(4-x)+9(x+8) -3x-18-12x-48=-8+2x+9x+72 -15x-66=11x+64 -15x-11x=64+66 -26x= 130/(-26) x=-5 c)-8(x+2)+3(x+5)=-2(2x+3)+4(2x-1) -8x-16+3x+15=-4x-6+8x-4 -5x-1= 4x-10 -5x-4x=-10+1 -9x= -9/(-9) x=1 d)6(4-x)+5(2x-5)=4(x-1)-3(4-x) 24-6x+10x-25=4x-4-12+3x 4x-1=7x-16 4x-7x=-16+1 3x=-15/:3 x=-5 zad4. Rozwiąż równania a)3(3-x)+2x=8-2(x-1) 9-3x+2x= 8-2x+2 -x+2x=2-9 x=-7 b)4x+5-(3x+6)=2(2+x)-4 4x+5-3x-6=4+2x-4 x-2x=1 -x=1/(-1) x=-1 c)4-5(3-x)=-x-(3-2x) 4-15+5x=-x-3+2x 5x-x=-3+11 6x=8/6 x=8/6 x=1cala i 1/3 jedna trzecia (ulamek) d)x-(7+2x)=2(x-1)+1 x-7-2x=2x-2+1 -x-2x=-1+7 -3x=6/(-3) x=-2 proszę pracochlonne ale zrobilam licze na naj

karina11124

1. a)(3-2x)-(x+4)-(2x+5)=(3x-4)-(5x-7) 3 - 2x - x - 4 - 2x - 5 = 3x - 4 - 5x + 7 - 2x - x - 2x - 3x + 5x = -4 + 7 - 3 + 4 + 5 -3x = 9 x = -3 b)(4-x)-(2x+3)+(x-4)=-(2x-3)-(x+7) 4 - x - 2x - 3 + x - 4 = -2x + 3 -x -7 -3 - 2x = -3x - 4 - 2x + 3x = -4 + 3 x = -1 c)(4x-5)+(x-7)-(2x-8)=(3x+4)-(x-6) 4x - 5 + x - 7 - 2x + 8 = 3x + 4 - x + 6 3x - 4 = 2x + 10 3x - 2x = 10+ 4 x = 14 d)-(4-2x)-(2x+4)=(3x-1)+(2x-5)-(7-3x) -4 + 2x - 2x - 4 = 3x - 1 + 2x - 5 - 7 + 3x - 8 = 8x - 10 - 8x = - 2 x = 0,25 2. a)3(x-4)-4(2x-7)=2(x+5) 3x - 12 - 8x + 28 = 2x + 10 - 5x + 16 = 2x + 10 - 5x - 2x = 10 - 16 - 7x = - 6 x= 6/7 b) 2(2-3)+3(4-x)=-(x+1) 4 - 6 + 12 - 3x = -x - 1 -2x = -11 x = 5,5 c)2(x-3)-4(3+x)=-3(x+2)+2(2x-1) 2x - 6 - 12 - 4x = -3x - 6 + 4x - 2 x = 10 d) 6(x+1)+3(2-x)=2(2x-1)-(4-x) 6x + 6 + 6 - 3x = 4x - 2 - 4 + x 6x - 3x - 4x - x= -2 - 4 - 6 - 6 - 2x = - 18 x = 9 3. a) 2(x-7)-3(x+2)=4(x+3)+2(x-9) 2x - 14 - 3x + 6 = 4x + 12 + 2x - 18 - 7x = 2 x = - 2/7 b) -3(x+6)-6(2x+8)=-2(4-x)+9(x+8) -3x - 18 - 12x - 48 = -8 + 2x + 9x + 72 - 26x = 120 x = 4 i 6/13 c)-8(x+2)+3(x+5)=-2(2x+3)+4(2x-1) - 8x - 16 + 3x + 15 = -4x - 6 + 8x - 4 7x = - 9 x = - 9/7 x = - 1 i 2/7 d) 6(4-x)+5(2x-5)=4(x-1)-3(4-x) 24 - 6x + 10x - 25 = 4x - 4 - 12 + 3x - 11x = 15 x = - 15/11 x= - 1 i 4/11 4. a)3(3-x)+2x=8-2(x-1) 9 - 3x + 2x = 8 - 2x + 2 x = 1 b) 4x+5-(3x+6)=2(2+x)-4 4x + 5 - 3x - 6 = 4 + 2x - 4 -x = 1 x = - 1 c) 4-5(3-x)=-x-(3-2x) 4 - 15 + 5x = - x - 3 + 2x 4x = 8 x= 2 d)x-(7+2x)=2(x-1)+1 x - 7 - 2x = 2x - 2 + 1 - 3x = 6 x = - 2 Pozdrawiam ;)

patrycjapiszz

Zadanie 1 a) (3-2x)-(x+4)-(2x+5)=(3x-4)-(5x-7) 3-2x-x-4-2x-5=3x-4-5x+7 -2x-x-2x-3x+5x=-4+7-3+4+5 -3x=9/:(-3) x=-3 b)(4-x)-(2x+3)+(x-4)=-(2x-3)-(x+7) 4-x-2x-3+x-4=-2x+3-x-7 -x-2x+x+x+2x=3-7-4+4 x=-4 c)(4x-5)+(x-7)-(2x-8)=(3x+4)-(x-6) 4x-5+x-7-2x+8=3x+4-x+6 4x+x-2x-3x+x=4+6+5+7-8 x=14 d)-(4-2x)-(2x+4)=(3x-1)+(2x-5)-(7-3x) -4+2x-2x-4=3x-1+2x-5-7+3x 2x-2x-3x-2x-3x=-1-5-7+4+4 -8x=5/:(-8) x=-5/8 Zadanie 2 a)3(x-4)-4(2x-7)=2(x=5) 3x-12-8x+28=2x-10 3x-8x-2x=-10+12-28 -7x=26/:(-7) x=-3 5/7 b)2(2-3)+3(4-x)=-(x+1) 4-6+12-3x=-x-1 x-3x=-1-4+6-12 -2x=-11/:(-2) x=5,5 c)2(x-3)-4(3+x)=-3(x+2)+2(2x-1) 2x-6-12-4x=-3x-6+4x-2 2x-4x+3x-4x=-6-2+6+12 -3x=10/:(-3) x=-3 1/3 d)6(x+1)+3(2-x)=2(2x-1)-(4-x) 6x+6+6-3x=4x-2-4+x 6x-3x-4x-x=-2-4-6-6 -2x=-18/:(-2) x=9 Zadanie 3 a)2(x-7)-3(x+2)=4(x+3)+2(x-9) 2x-14-3x-6=4x+12+2x-18 2x-3x-4x-2x=14+6+12-18 -7x=14/:(-7) x=-2 b)-3(x+6)-6(2x+8)=-2(4-x)+9(x+8) -3x-18-12x-48=-8+2x+9x+72 -3x-12x-2x-9x=18+48+72 -26x=138/:(-26) x=-5 8/26 c)-8(x+2)+3(x+5)=-2(2x+3)+4(2x-1) -8x-16+3x+15=-4x-6+8x-4 -8x+3x+4x-8x=-6-4+16-15 -9x=-9/:(-9) x=1 d)6(4-x)+5(2x-5)=4(x-1)-3(4-x) 24-6x+10x-25=4x-4-12+3x -6x+10x-4x-3x=-4-12-24+25 -3x=-15/:(-3) x=5 Zadanie 4 a)3(3-x)+2x=8-2(x-1) 9-3x+2x=8-2x+2 -3x+2x-2x=8+2-9 -3x=1/:(-3) x=-1/3 b)4x+5-(3x+6)=2(2+x)-4 4x+5-3x-6=4+2x-4 4x-3x-2x=4-4-5+6 -x=-1 x=1 c)4-5(3-x)=-x-(3-2x) 4-15-5x=-x-3+2x -5x+x-2x=-3-4+15 -6x=8/:(-6) x=- 8/6 x=-1 1/3 d)x-(7+2x)=2(x-1)+1 x-7-2x=2x-2+1 x-2x-2x=-2+1+7 3x=6/:3 x=2 Pozdrawiam ;)

Dodaj swoją odpowiedź