Historia
matiolcha
1

Wypisz ziemie zagarnięte w 3 rozbiorach. chodzi o to ze np. 1 rozbiór: 2 rozbiór: 3 rozbiór:

+0
(1) Odpowiedź
paulinapyrz

I rozbiór - 5 sierpnia 1772r. AUSTRIA: powierzchnia zagarniętych ziem: 83 tys. km² liczba mieszkańców: 2,6 mln ziemie: południowa Małopolska z Lwowem i zachodnia Ukraina - Galicja PRUSY: powierzchnia zagarniętych ziem: 36 tys. km² liczba mieszkańców: 600 tys. ziemie: Żuławy (ujście Wisły), Warmia, górna Wielkopolska, Pomorze ROSJA: powierzchnia zagarniętych ziem: 92 tys. km² liczba mieszkańców: 1,3 mln ziemie: słabo zagospodarowane ziemie litewskie i białoruskie nad górną Dźwiną i Dnieprem oraz księstwo inflanckie II rozbiór - 23 stycznia 1793r. PRUSY: powierzchnia zagarniętych ziem: 57 tys. km² liczba mieszkańców: 1 mln ziemie: pozostała część Wielkopolski, Kujawy, ziemia chełmińska, województwo łęczyckie, sieradzkie oraz Gdańsk i Toruń ROSJA: powierzchnia zagarniętych ziem: 250 tys. km² liczba mieszkańców: 3 mln ziemie: ziemie ukraińskie, białoruskie, Polesie, Podole (aż po rzekę Zbrucz oddzielającą zabór rosyjski od I austriackiego) i część Wołynia III rozbiór - 24 października 1795r. AUSTRIA: powierzchnia zagarniętych ziem: 47 tys. km² liczba mieszkańców: 1,5 mln ziemie: południowa Małopolska z Krakowem, Lubelszczyzna, część ziemi chełmskiej, południowo-wschodnie Mazowsze PRUSY: powierzchnia zagarniętych ziem: 48 tys. km² liczba mieszkańców: 1 mln ziemie: księstwo siewierskie, 3/4 Mazowsza z Warszawą, Podlasie, ziemie litewskie na zachód od Niemna ROSJA: powierzchnia zagarniętych ziem: 120 tys. km² liczba mieszkańców: 1,2 mln ziemie: Kurlandia, Żmudź, ziemie litewskie z Wilnem na wschód od Niemna, część ziemi chełmskiej, pozostałą część Wołynia

Dodaj swoją odpowiedź