Język niemiecki
daniel12344321
4

wypisz zaimki (mój moje, twój twoje itp.) po niemiecku

+0
(2) Odpowiedź
Logalik

mein -mój meine -moje dein -twoj deine- twoje o to chodzi ?

dagi45

moj, moje- mein, meine twoj, twoje- dein, deine jego- sein, seine jej- ihr, ihre jego- sein, seine nasz, nasze- unser, unsere wasz, wasze- euer, eure ich- Ihr, Ihre

Dodaj swoją odpowiedź