Polski
Dżefrej
3

Wypisz jak najwięcej wyrazów bliskoznacznych do: 1. duży 2. mądry 3. szczery 4. pilny 5. odważny Proszę o odpowiedź mam na jutro! Z góry THX.

+0
(2) Odpowiedź
w580i

Duży -  wyrośnięty, kolosalny, wybujały, rozrośnięty, wyrosły,szeroki , gigantyczny, obszerny, ogromny, spory, niewąski, poteżny, wysoki,olbrzymi, niemały, wielki Mądry -  inteligentny, rozsądny, rozumny, bystry, roztropny, uczony, erudycyjny, trudny, skomplikowany, nieprzystępny Szczery - prawdomówny, nieobłudny, otwarty, uczciwy, prostolinijny, wylewny Pilny - pracowity, sumienny, rzetelny, solidny, obowiązkowy, zaangażowany, gorliwy, staranny Odważny - śmiały, waleczny, mężny, heroiczny, dzielny, bohaterski, nieustraszony, brawurowy, nieulękły

666longer666

chciałam coś napisać ale osoba powyżej mnie wyprzedziła :) :D

Dodaj swoją odpowiedź