Matematyka
ReTrOn
9

Wynikiem działania - 2 3/5 + 7 7/10 jest liczba A. 10 3/10 B. - 10 3/10 C. 6 3/10 D. 5 1/10 Wskaż wszystkie wyrażenia, których wartość jest równa 1. A. 2 2/5 x 2 5/3 B. 3 1/7 x (- 7/22) C. (- 1 7/8) x (- 8/15) D. 4/13 x 3 1/4 Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania. Ania wykonała ćwiczenie w czasie 3/20 godziny, tzn. w ciągu A. 9 min B. 3 min C. 540 s D. 5400 s PLISSS POTRZEBNE NA TERAZ !!!!

+0
(1) Odpowiedź
Maariikaa94

1) 2 i 3/5 + 7 i 7/10 = 2 i 6/10 + 7 i 7/10 = 9 i 13/10 = 10 i 3/10 Odp. A 2) A = 2 i 2/5 x 2 i 5/3 = 12/5 x 11/3 = 8,8 ////////////// NIE B = 3 i 1/7 x (-7/22) = 22/7 x (-7/22) = -1 ///////////// NIE, to jest -1, a nie 1 C = -1 i 7/8 x (-8/15) = -15/8 x (-8/15) = 1//////////// TAK D = 4/13 x 3 i 1/4 = 4/13 x 13/4 = 1 ///////////// TAK Odp. C i D 3) 3/20 godziny = 15/100 godziny = 0,15 godziny  1h = 60 min 60min  x 0,15 = 9 min Odp. A

Dodaj swoją odpowiedź