Geografia
angi911
1

Wymień trzy negatywne skutki (ekologiczne, ekonomicze i społeczne) rozwoju turystyki w regionie nadmorskim.

+0
(1) Odpowiedź
xDNataliaxP

1. Przeciążenie i niewydolność infrastruktury w sezonie turystycznym (np. komunalnej – wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków).  2. Sezonowy wzrost natężenia hałasu oraz ilości zanieczyszczeń, spalin, odpadów, śmieci.  3. Zadeptywanie chronionego pasa wydm nadmorskich w okresie nasilonego ruchu turystycznego. 

Dodaj swoją odpowiedź