Historia
MarySia12
4

Wymień przyczyny kryzysu, który ogarnął rzemiosło (miasta)

+0
(1) Odpowiedź
zuzia624

a) rolnictwo(wieś)- głód ponieważ chłopi mieli mniej czasu na uprawę własnych pól, a więcej musieli pracować na polu szlachty czyli wzrost pańszczyzny b) rzemiosło(miasto) - mieszczanie sprowadzali towary z innych państw , a ubogie społeczeństwo chłopi nie mieli pieniędzy na zakup towaru.

Dodaj swoją odpowiedź