Historia
dominikaa120
10

wyjaśnij pojęcia: wolna elekcja- konstytucja- pospolite ruszenie-

+1
(2) Odpowiedź
WorkMan

Wolna elekcja - Wybór monarchy poprzez głosowanie wszystkich obywateli Konstytucja - akt prawny, który trzeba przestrzegać pospolite ruszenie - wezwanie do walki, obowiązujących mężczyzn , musieli stawić się do walki pod dowództwem władzcy 

Ruda13

 WOLNA ELEKCJA- Wybór monarchy nieprzestrzegający zasad.  KONSTYTUCJA-  Ustawa zasadnicza, akt prawny.  POSPOLITE RUSZENIE- Powoływanie pod broń męskiej ludności.                                                  Mam nadzieję, że pomogłam :)

Dodaj swoją odpowiedź