Historia
muminek1997
7

Wyjaśnij jak zorganizowano Stany Zjednoczone ? Błagam Pomocy

+0
(1) Odpowiedź
Ninininikola

Stany Zjednoczone "zorganizowano" treścią konstytucji amerykańskiej z 1787 r. Konstytucja USA (1787) : - państwo federacyjne - tzw. konstytucja sztywna - zmiany są traktowane jako "dopiski" do jej pierwotnej treści - zezwalała poszczególnym stanom na posiadanie własnych konstytucji, ale od tej pory nie mogły emitować waluty ani ustanawiać własnych ceł(od tej pory miał obowiązywać jeden obszar celny na terenie wszystkich stanów), stany posiadały własne sądy, parlamenty stanowe czy ciała wykonawcze - władza ustawodawcza - KONGRES - (Senat + Izba Reprezentantów) - SENAT(członkowie wybierani na 6 lat po 2 z każdego stanu, co 2 lata 1/3 składu wymieniano, wyboru dokonywały ciała ustawodawcze poszczególnych stanów - tzw. legislatywy stanowe, kandydat - trzeba było mieć min. 30 lat i od 9 lat mieć prawo obywatelskie); IZBA REPREZENTANTÓW( członkowie wybierani co 2 lata proporcjonalnie do liczby głosujących - początkowo 1/30000, kandydat - min. 25 lat i od 7 lat mieć prawo obywatelskie) ***KONGRES : - pełnia inicjatywy ustawodawczej - prawo stanowienia ustaw federalnych np. o charakterze karnym, sądowym, skarbowym czy gospodarczym) - ustalono, że w procesie stanowienia prawa obie izby są sobie równe - zmiany do konstytucji potrzebowały 2/3 głosów w obu izbach - potrzebna ratyfikacja 3/4 stanów - funkcja kontrolna (np. urzędników państwowych) - tzw. procedura impeachmentu - usunięcia z urzędu lub/oraz pozbawiania prawa do sprawowania wyższych stanowisk - potrzeba 2/3 głosów Senatu, aby dana procedura weszła w życie, zarzutem było - korupcja, zdrada stanu, przestępstwo - wniosek wypływał z Izby Reprezentantów - zawieranie traktatów międzynarodowych (Senat) - mianowanie ambasadorów (Senat) - władza wykonawcza - PREZYDENT( wybierany na 4 lata, w dwustopniowych wyborach - obywatele wybierają 538 elektorów, a oni wybierają prezydenta, w przypadku remisu wśród elektorów, głos decydujący ma Izba Reprezentantów, kandydat - min. 35 lat, prawo obywatelskie od 14 lat, początkowo brak kadencyjności urzędu prezydenta, ustaliła to dopiero 22 poprawka z 1947 r. która wprowadziła 2-kandencyjność) ***PREZYDENT : - prawo obsadzania urzędów federalnych (za zgodą Senatu) - dowodzi armią - powołuje sędziów Sądu Najwyższego (potrzeba zgoda Senatu) - kieruje sprawami administracji - odpowiada przed Kongresem - mianuje swoich członków gabinetu prezydenckiego - mianuje sekretarzy stanu, odpowiedzialnych tylko przed nim *** prawo veta - może uchwaloną ustawę zgłosić do ponownego rozpatrzenia, potrzeba wtedy aż 2/3 głosów by ją ponownie zatwierdzić, prezydent ma czas 10 dni od momentu uchwalenia na zarządzenie veta) - władza sądownicza - sądy, SĄD NAJWYŻSZY(bada czy dana uchwała, ustawa jest zgodna z zapisem konstytucji) - w 1797 r. - 3-stopniowa struktura - Sąd Najwyższy, Sądy Apelacyjne, Sądy Obwodowe - konstytucja zezwalała na stanowienie prawa w danych stanach przez parlamenty stanowe, o ile nie naruszają konstytucji federalnej - ustalono cenzus majątkowy w kwestii wyborczej - prawa wyborczego byli pozbawieni - kobiety, Indianie czy Murzyni

Dodaj swoją odpowiedź