Religia
mordapsie09
1

Wstaw odpowiednie słowa w luki: Wiara jest ... Boga, którą otrzymujemy przez chrzest w Kościele. Ważną jednak rolę w przekazywaniu ... pełnią inni ludzie, którzy są dla nas ... wiary. Wobec Tymoteusza oprócz jego matki i babki role świadka wiary odegrał ...  .Aby wiara Tymoteusza nie osłabła, św. Paweł ... się za niego i pisał ..., które podnosiły Tymoteusza na duchu. Każdy z nas może ... stracić, gdyż jest to dar, który wzrasta we wspólnocie Kościoła. Dlatego jesteśmy wezwani do troski o wiarę, aby móc ja ... innym ludziom. Do tego wezwał nas ... poprzez sakrament ... w naszej wspólnocie parafialnej   Praca na dzisiaj. Daję naj. Plis.

+0
(2) Odpowiedź
modycysia

Wiara jest łaską Boga, którą otrzymujemy przez chrzest w Kościele. Ważną jednak rolę w przekazywaniu wiary pełnią inni ludzie, którzy są dla nas świadkami wiary. Wobec Tymoteusza oprócz jego matki i babki rolę świadka wiary odegrał św. Paweł. Aby wiara Tymoteusza nie osłabła św. Paweł modlił się za niego i pisał listy, które podnosiły Tymoteusza na duchu. Każdy z nas może wiarę stracić, gdyż jest to dar, który wzrasta we wspólnocie Kościoła. Dlatego jesteśmy wezwani do troski o wiarę, aby móc ją przekazywać innym ludziom. Do tego wezwał nas Bóg poprzez sakrament chrztu w naszej wspólnocie parafialnej.

weroni6

Wiara jest darem Boga, którą otrzymujemy przez chrzest w Kościele. Ważną jednak rolę w przekazywaniu wiary pełnią inni ludzie, którzy są dla nas świadkami wiary. Wobec Tymoteusza oprócz jego matki i babki role świadka wiary odegrał św. Paweł Apostoł .Aby wiara Tymoteusza nie osłabła, św. Paweł modlił się za niego i pisał listy, które podnosiły Tymoteusza na duchu. Każdy z nas może wiarę stracić, gdyż jest to dar, który wzrasta we wspólnocie Kościoła. Dlatego jesteśmy wezwani do troski o wiarę, aby móc ja przekazywać innym ludziom. Do tego wezwał nas Bóg poprzez sakrament chrztu świętego w naszej wspólnocie parafialnej.

Dodaj swoją odpowiedź