Matematyka
Mati4982
1

Wpisz w miejsce kropwek takie liczby, aby nierówności były prawdziwe: -3<...<.-2 i jedna druga<....<-2<...<-1 i jedna trzecia<.....<-1<....<0   Podaj po trzy przykłady liczb ujemnych spełniających podany warunek: Liczby mniejsze od -1 i jedna druga...................... Liczby większe od -2,6.................... Liczby większe od -2,6 i mniejsze od -1,5

+0
(1) Odpowiedź
Alimea

-3<-2i3/4<-2i1/2<-2i1/3<-2<-1i1/3<-1i1/4<-1<-1/2<0   liczby mniejsze od -1i1/2<-1i3/4<-2<-2i1/2<-2i3/4 liczby większe od -2,6>-2,5>-2,4>-2,3 liczby większe 0d -2,6<-2,3<-2<-1,75<-1,5

Dodaj swoją odpowiedź