Historia
Dario38
1

Uzupełnij tekst . W wyniku podziału Imperium Rzymskiego powstało cesarstwo wschodniorzymskie, nazywane też ....... . Jego stolicą był ........ , położony na pograniczu Europy i Azji . Państwo to uniknęło najazdów barbarzyńskich i za panowania ........ zaczęło odzyskiwać dawną potęgę . Ponownie opanowano ........ , część ..... oraz Italię . Cesarz kazał również zebrać i uporządkować przepisy prawa rzymskiego - w ten sposób powstał ........... . Najwyższym dostojnikiem kościelnym w cesarstwie bizantyjskim był biskup ... . Nosił on tytuł ..... i nie uznawał zwierzchnictwa ............ . W VII w. większość posiadłości cesarstwa w Azji zajęli .......... . Bizantyjczykom udało się obronić stolicę, wykorzystując w tym celu silną flotę i tajemniczą broń - ..........  

+0
(2) Odpowiedź
hubert50090

To ; bizancjum konstanynopol (stambuł) Justyniana zachodnią imperium kodeks justyniana konstantynopola patriarchy papieża turcy -nie wiem-

myszka16821

Bizancjum Konstanynopol wybrzeżu południowo-wschodniej Tracji Justyniana Wielkiego 1. Afrykę Hiszpaniii Kodeks Justyniana Konstantynopola patriarchy papieża Arabowie ogień grecki   mam nadzieję, że pomogłam :D      

Dodaj swoją odpowiedź