Chemia
arleta17
95

Uzupełnij graf opisujący zastosowanie tlenu Potrzebne mi 6 zastosowań DAJE NAJ LICZE NA SZYBKĄ ODPOWIEDŹ

+9
(1) Odpowiedź
Klauduś122

- hutnictwo (świeżenie metali); - uzyskiwanie znacznych temperatur w palnikach acetylenowych oraz wodorotlenowych do cięcia oraz spawania metali); - uzyskiwanie HNO3 i H2SO4; - spalanie paliw (źródło energii cieplnej wykorzystywanej do ogrzewania mieszkań, poza tym transport, gospodarstwa domowe); - lecznictwo (podtrzymywanie cyklu oddychania); - górnictwo, gdzie wraz z węglem aktywnym stosowany jest jako środek wybuchowy. - lotnictwo oraz w marynarka. ;))

Dodaj swoją odpowiedź