Historia
Gm2
1

Uzupełnij  1.Kollegium Nobillum - założone w .................. przez ............... 2.Piszarze polityczni -Stanisław Leszczyński - "..............................................." <- tytuł co napisał -Stanisław Konarski - "......................................................."<-tytuł co napisał 3.Rok 1765r. -pierwsze czasopismo ".............................................." i "..........................................." A. Naruszewicza. a) Teatr Narodowy - dyrektor Wojciech Bogusławski -Franciszek Zabłocki - "...................................................." 4.Poezja ........................................... 5.Malarstwo..................................... 6.Architektura.................................   7.W roku ...................................... utworzono ........................ pierwsze ministerstwo oświaty. a)Towarzystwo do ksiąg elementarnych kierowane przez .................................................. b)Reforma uniwersytetów.................................................   W załączniku macie podpowiedź ( cały temat z książki )

+0
(2) Odpowiedź
Zbuntowana666

Nie użyłam załączników :P 1. w Warszawie przez Stanisława Konarskiego 2.Stanisław Leszczyński--„Głos wolny, wolność ubezpieczający” Stanisław Konarski--"O poprawie wad wymowy" 3."Monitor" i "Zabawy przyjemne i pożyteczne" a)"Fircyka w zalotach" 4.Rozległy dział, ale w Polscę autorzy to np.: F.Karpiński,A,Naruszewicz, S.Trembecki,T.K.Węgierski, F.Zabłocki 6Również roległy dział przykłady Malarzy: Giovanni Battista Piranesi,Thomas Gainsborough,Marcello Bacciarelli,Bernardo Bellotto 7.1773 utworzono KEN a)Naczelne Kolegium szkolne b)dano pod redormę szkoły średnie i uniwersytety lub może być odpowiedź: Krakowskiej I Willeńskiej, które miały obowiązki trochę na wzór dzisiejszych kuratoriów oświaty.   W razie czego możesz jeszcze sprawdzić z podręcznikiem :)  

mongol

1.Kollegium Nobillum - założone w Warszawie. przez Stanisława Konarskiego 2. Stanisław Leszczyński - "Głos wolny, wolność ubezpieczający". Stanisław Konarski - "O skutecznym rad sposobie", "O religii poczciwych ludzi" , "Mowa o kształtowaniu człowieka poczciwego i dobrego obywatela" , "Gramatyka polsko-łacińska" .      3.  pierwsze czasopismo " Monitor" i "Zabawy przyjemne i pożyteczne" Adama Naruszewicza.     a) Teatr Narodowy - dyrektor Wojciech Bogusławski -Franciszek Zabłocki - "Fircyk w zalotach"  4.Poezja -  Cyprian Godebski 5.Malarstwo -  Marcello Bacciarelli , Bernardo Bellotto. 6.Architektura - Dominik Merlini .          7.W roku 1773 utworzono przez sejm pierwsze ministerstwo oświaty. a) Towarzystwo do ksiąg elementarnych kierowane przez Ignacego Potockiego. b) Reforma uniwersytetów - w Krakowie i Wilnie, zakładano, że w zreformowanych szkołach zostanie wykształcone nowe pokolenie, rozumiejące potrzebę zmian ustrojowych, dzięki czemu będzie możliwe odrodzenie narodu i państwa. 

Dodaj swoją odpowiedź