Matematyka
Yasay
1

Uzasadnij, że dla [latex]x\leq-1[/latex] wartość wyrażenia [latex]|2-x|+\frac{|x|}{x}-|x+1|[/latex] jest liczbą naturalną. Proszę o rozwiązanie z dokładnym wyjaśnieniem.    

+0
(1) Odpowiedź
ApChybaTy

2-x-x/x+(x+1)=2-x-1+x+1=2∈N   |x|=x dla x≥0 |x|=-x dla x<0

Dodaj swoją odpowiedź