Język niemiecki
23przemek23
9

ułóż zdania z podanych wyrazów

+0
(1) Odpowiedź
edzia19917

Obwohl die Arbeit sehr schwierig war, haben die Rettungskräfte viele Leute mitgeholfen. czyli: Chociaż (Mimo iż) praca była bardzo trudna, służby ratunkowe pomogły wielu ludziom. lub Die Rettungskräfte haben viele Leute mitgeholfen, obwohl die Arbeit sehr schwierig war. czyli: Służby ratunkowe pomogły wielu ludziom, chociaż (mimo iż) praca była bardzo trudna

Dodaj swoją odpowiedź