Historia
żaba88
2

Ułóż chronologicznie podane wydarzenia z dziejów stosunków polsko-krzyżackich, stawiając cyfrę 1 przy wydarzeniu najstarszym. Następnie przepisz litery, którymi oznaczono poszczególne zadania (zgodnie z numeracją), odczytaj i wyjaśnij hasło. ___ E - Były mistrz zakonu krzyżackiego składa królowi polskiemu hołd. ___ U - Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski. ___ A - Król Władysław Łokietek stacza bitwę z zakonem krzyżackim pod Płowcami. ___ I(i) - Polska odzyskuje Pomorze Gdańskie. ___ W - Bitwa pod Grunwaldem ___ E - Litwa przyjmuje chrzest-Krzyżacy nie mogą już na nią napadać pod pozorem szerzenia chrześcijaństwa. ___N - Krzyżacy podbijają ziemie Prusów i tworzą własne państwo. ___K - Jadwiga wstępuje na tron Polski. ___W - Kazimierz Wielki królem Polski. ___R - Władysław Jagiełło zostaje władcą Polski i Litwy. ___I(i) - Krzyżacy podstępnie zajmują Gdańsk i Pomorze Gdańskie. HASŁO: [1-11]

+0
(1) Odpowiedź
Zadankowicz

11 E 1 U 4 A 10 I 9 W 8 E 2 N 6 K 5 W 7 R 3 I hasło: UNIA W KREWIE- zawarta w 1385 roku , pomiędzy Polską a Litwą, na mocy której królem Polski i Litwy miał zostać Władysław Jagiełło, tzw. unia personalna. Celem zawarcia tej unii pomiędzy tymi dwoma państwami była obrona przed wspólnym wrogiem- Krzyżakami. Litwa zobowiązała się do przyjęcia chrztu, a Jagiełło miał posśubić Jadwigę i zostać królem Polski i Litwy.

Dodaj swoją odpowiedź