Historia
nawrat422
5

Ułóż chronoligicznie podane wydarzenia z dziejów stosunków polsko-krzyżackich , stawiając cyfrę 1 przy wydarzeniu najstarszym. Następnie przepisz litery którymi oznaczono poszczególne zdanie (zgodnie z numeracją ), odczytaj i wyjaśnij hasło : ___E -Były mistrz zakonu krzyżackiego składa królowi Polskiemu hołd. ___U - Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski ___A -Król Władysław Łokietek stacza bitwę z zakonem krzyżackim pod Płowcami ___I - Polska odzyskuje Pomorze Gdańskie ___W - Bitwa pod Grunwaldem ___E -Litwa przyjmuje chrzest - Krzyżacy nie mogą juz na nią napadać pod pozorem szerzenia chrześcijaństwa ___N -Krzyżacy podbijają ziemie prusów i tworzą własne państwo ___K -Jadwiga wstępuje na tron Polski ___W -Kazimierz Wielki królem Polski ___R -Władysław Jagiełło zostaje władcą Polski i Litwy ___I - Krzyżacy podstępnie zajmują Gdańsk i Pomorze Gdańskie. Wyjaśnienie : ........

+0
(1) Odpowiedź
koniarcia

1525r. E -Były mistrz zakonu krzyżackiego składa królowi Polskiemu hołd. 1226r. U - Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski 1331r. A -Król Władysław Łokietek stacza bitwę z zakonem krzyżackim pod Płowcami 1466r. I - Polska odzyskuje Pomorze Gdańskie 1410r. W - Bitwa pod Grunwaldem 1009r. E -Litwa przyjmuje chrzest- Krzyżacy nie mogą juz na nią napadać pod pozorem szerzenia chrześcijaństwa 1230r. N -Krzyżacy podbijają ziemie prusów i tworzą własne państwo 1384r. K -Jadwiga wstępuje na tron Polski 1333r. W -Kazimierz Wielki królem Polski 1377r. R -Władysław Jagiełło zostaje władcą Polski i Litwy 1308r. I - Krzyżacy podstępnie zajmują Gdańsk i Pomorze Gdańskie.   Być może pomyliłem niektóre daty ale hasłem będzie Unia w Krewie Cytuję  z Wikipedia: http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_w_Krewie "Unia w Krewie      

Dodaj swoją odpowiedź