Muzyka
ulakrok
5

Sporządź krótką notatkę o powstaniu i działalności kapeli rorantystów.! PoTrZeBuJę bardzo...!! ;** z góry thx.! ;***

+0
(1) Odpowiedź
ZIOOMeX

Kapelę Rorantystów na Wawelu w Krakowie ufundował Zygmunt I Stary. Wzorem stała się  włoska Kapela Sykstyńska. Ten zespół wokalny składał się z 9 księży – Polaków, a pierwszych ich przełożonym został Mikołaj z Poznania. Śpiewali głównie w Kaplicy Zygmuntowskiej,  podczas np. mszy świętej roratniej oraz w czasie większych świąt kościelnych. Mieli bardzo ambitny repertuar: śpiewali wielogłosowe utwory na 4-5 głosów równych a capella, kompozytorów polskichi obcych (np. Palestriny, Orlando di Lasso, Certona i Goudimela). Wskutek powstania konkurencyjnej wokalno-instrumentalnej kapeli katedralnej w XVII w., poziom kapeli zaczął podupadać. W 1794 r., kiedy zaprzestano finansować zespół, doprowadziło to do jej likwidacji. Pozdrawiam.

Dodaj swoją odpowiedź