Chemia
karaxd1
5

Sporządź krótką notatkę o eutrofizacji . Daje najj

+0
(1) Odpowiedź
Agguussaa

proces wzbogacania zbiorników wodnych w pierwiastki biofilne, skutkujący wzrostem trofii, czyli żyzności wód. Proces ten dotyczy nie tylko zbiorników wodnych, ale również cieków.

Dodaj swoją odpowiedź