Biologia
kasiaw25
5

Rysunki przedstawiające fazy rozwojowe żaby oznaczono literami . Wpisz litery w odpowiednie miejsca na schemacie tak , aby przedstawiał on cykl rozwojowy żaby . Podpisz każdą fazę . Pomocyy !!!

+0
(1) Odpowiedź
Misiak091

A- Jaja (skrzek) składane są do wody E- stadium wczesno-larwalne (kijanka) C- faza rozwojowa kijanki- pojawiają się tylne odnoża D- kijanka z wykształconym przednimi i tylnymi odnóżami B- dorosła żaba

Dodaj swoją odpowiedź