Historia
motylek563
6

Rozwiń myśl: Ludzie współcześni spadkobiercami myślicieli oświecenia i dorobku rewolucji francuskiej.

+0
(1) Odpowiedź
karinaa94

My, jako ludzie współcześni, jesteśmy spadkobiercami myślicieli oświecenia i dorobku rewolucji francuskiej. Przecież słynni myśliciele, np. Wolter, J.J. Rousseau pozostawili nam teorię, że "Dziecko jak najdłużej powinno pozostać w stanie niewinności" i hasło "Powrotu do natury". Do dzisiaj pozostał ustrój wprowadzony dzięki rewolucji francuskiej, prawa wszystkich ludzi do wolności, równości i własności. Stosujemy również wprowadzony przez Monteskiusza trójpodział władz.

Dodaj swoją odpowiedź