Matematyka
lamyyy
3

Rozwiąż równania :   |x| =5  |x-2|=4  |2x + 3|=2  |x-5|= 0   |x-1|= -2  pierwiastek z x do 2  = 81  pierwiastek z (x+2) do potęgi drugiej  = 6 Dziękuje serdecznie za rozwiązanie ; )))) 

+0
(1) Odpowiedź
kasia150

[latex] x=5 \ \vee x= -5 [/latex] 2.[latex] x = -2 \vee x = -4   [/latex] 3.[latex]  x = \  -2  \frac  {    1         }      {  2             } \ \vee   x2 = - 1/2 [/latex] 4.[latex]  x = 5 [/latex] 5.[latex] x = -1    /vee x2 = 3   [/latex]

Dodaj swoją odpowiedź