Matematyka
komar159
22

rozwiąż równania i sprawdź     1. Rozwiąż równania a)2(x-3)+3(4-x)=5 b)3(x-4)-2(2x-5)=-4 c)2(x+4)-5(x+3)=2 d)-2(x+3)=4(2x+3)=-6.   2.Rozwiąż równania a)(4-2x)-(x+3)=(x-5)+(-3-x) b)(3-2x)+(3x+4)=-(3-2x)+(5x+4) c)-(x+3)+(2x-1)=(1+4x)+(3+x) d)-(x-3)-(2x+8)=(-3-2x)+(2x+1)

+2
(2) Odpowiedź
daqwid2727

1 a 2x-6+12-3x=5 2x-3x=5-12+6 -x= -1/-1 x=1   b. 3x-12-4x+10=-4 3x-4x=-4-10+12 -x= -2/ -1 x=2   c. 2x+8-5x-15=2 -3x=2+15-8 -3x= 17-8 -3x= 9/ -3 x= - 9/3 x= - 3   d. -2x-6+8x+12= -6 6x=-6+6-12 6x=-12/6 -3x-x+x= -5-3-4+3 x=-2   2. a 4-2x-x-3= x-5-3-x -3x= -9/-3 x= 3   b. 3-2x+3x+4=-3+2x+5x+4 -2x-2x-5x+3x= 4-3-4-3 -6x= -6/-6 x=1   c. -x-3+2x-1=1+4x+3+x -x+2x-4x-x=1+3+3+1 -4x= 8/-4 x=-2   d. -x+3-2x-8=-3-2x+2x+1 -x-2x-2x+2x=-3+1+8-3 -2x= 9/-2 x= - 4 1/2  

karolaop1234567

1.  a)2(x-3)+3(4-x)=5 2x-6+12-3x=5 6-x=5  |-6 -x=-1  |*(-1) x=1    b) 3(x-4)-2(2x-5)=-4 3x-12-4x+10=-4 -x-2=-4   |+2  -x=-2       |*(-1)  x=2    c)2(x+4)-5(x+3)=2y  2x+8-5x-15=2 -3x-7=2  |+7 -3x=5    |:(-3) [latex]3x=-1\frac{2}{3}[/latex]    d)-2(x+3)=4(2x+3)=-6   <---- nie jestem pewna, czy tak powinno być, ale to podkreślone = zmieniłam na +, jakby było nie tak to pisz, poprawię. :-) -2x-6+8x+12=-6 6x+6=-6 |-6 6x=12    |:6 x=2    2. a)(4-2x)-(x+3)=(x-5)+(-3-x) 4-2x-x-3=x-5-3-x 1-3x=-8  |-1 -3x=-9    |:(-3) x=3     b)(3-2x)+(3x+4)=-(3-2x)+(5x+4) 3-2x+3x+4=-3+2x+5x+4 7+x=1+7x 6=6x |:6 x=1    c)-(x+3)+(2x-1)=(1+4x)+(3+x) -x-3+2x-1=1+4x+3+x x-4=4+5x -4x=8    |:(-4) x=-2     d)-(x-3)-(2x+8)=(-3-2x)+(2x+1) -x+3-2x-8=-3-2x+2x+1 -3x-5=-2 -3x=3     |:(-3) x=-1    Proszę bardzo! :-) 

Dodaj swoją odpowiedź