Matematyka
Natussieax
8

rozwiąż równania   a. (3-2x)-(x+4)-(2x+5)=(3x-4)-(5x+7) b. (4-x)-(2x+3)+(x-4)=-(2x-3)-(x+7) c. 2(2x-3)+3(4-x)=(x+1) d. 3(3-x)+2x=8-2(x-1) e. 4-5(3-x)=-x-(3-2x) f. 4x+5-(3x+6)=2(2+x)-4 g. x-(7+2x)=2(x-1)+1  

+0
(1) Odpowiedź
Konto usunięte

a) (3-2x)-(x+4)-(2x+5)=(3x-4)-(5x+7) 3-2x-x-4-2x-5=3x-4-5x-7 -2x-x-2x-3x+5x=-4-7-3+4+5 -3x=-5/*(-3) x=5/3=1  2/3   b)(4-x)-(2x+3)+(x-4)=-(2x-3)-(x+7) 4-x-2x-3+x-4=-2x+3-x-7 -x-2x+x+2x+x=3-7-4+3+4 x=-1   c)2(2x-3)+3(4-x)=(x+1) 4x-6+12-3x=x+1 4x-3x-x=1+6-12 0=-5  nie ma rozwiązania d)3(3-x)+2x=8-2(x-1) 9-3x+2x=8-2x+2 -3x+2x+2x=8+2-9 x=1   e)4-5(3-x)=-x-(3-2x) 4-15+5x=-x-3+2x 5x-2x+x=-3-4+15 4x=8/:4 x=2   f)4x+5-(3x+6)=2(2+x)-4 4x+5-3x-6=4+2x-4 4x-3x-2x=4-4-5+6 -x=1/*(-1) x=-1   g)x-(7+2x)=2(x-1)+1 x-7-2x=2x-2+1 x-2x-2x=-2+1+7 -3x=6/:(-3) x=-2  

Dodaj swoją odpowiedź