Matematyka
katrin007
1

Rozwiąż podane układy równań metodą podstawiania oraz metodą przeciwnych współczynników. Rozstrzygnij za każdym razem, która metoda jest wygodniejsza. a) 2x + 3y = 0,5    b) 2x + y = 14                      c) 3x + 4y = 2     3x + y = -1          8x + 1 druga y = 35              5x +7y = 1 plis na jutro, podpunkt c jest przeciwnych współczynników a i b metodą podstawiania

+0
(1) Odpowiedź
paulinex992

a)  2x + 3y = 0,5      3x + y = -1    2x + 3y = 0,5    y = -1 -3x   2x + 3(-1-3x) = 0,5    y = -1 -3x 2x - 3 -9x = 0,5 y = -1 -3x -7x = 3,5 /:(-7)   y = -1 -3x x = -0,5 y = -1 -3(-0,5) x = -0,5 y = -1 +1,5 x = - 0,5 y = 0,5 b) 2x + y = 14    8x + 1/2 y = 35   y = 14 - 2x  8x + 1/2(14 -2x) = 35 y = 14 - 2x 8x + 7 -x = 35 y = 14 - 2x 7x = 28 /: 7 y = 14 - 2x x = 4 y = 14 - 2(4) x = 4 y = 14 -8 x = 4 y = 6 x = 4 c) 3x +4y = 2 /*5    5x +7y = 1/* (-3) 15x + 20y = 10 -15x -21y = -3 ------------------------ -y = 7 /:(-1) y = -7 15x +20(-7) = 10 15x = 150/: (15) x = 10 y = -7 x = 10 Uważam, że metoda przeciwnych współczynników jest wygodniejsza, gdyż jest szybsza i cieżko się pomylić. Natomiast metoda podstawiania jest dłuższa i łatwo się pomylić.

Dodaj swoją odpowiedź