Historia
EwelinaMisiek
8

przyczyny i skutki 1 rozbioru polski

+0
(1) Odpowiedź
jusia94

Przyczyną rozbioru stała się toczona wojna domowa (tzw. konfederacja barska). 1 rozbiór był zwykłym aktem gwałtu i przemocy, dokonanym nie dla tego, że polska znalazła się w stanie anarchii, usiłowała zmodyfikować swą organizację państwową, oraz dążenia do ekspansji Prusy, Austria kosztem słabszego sąsiada. skutki kongresu wiedeńskiego likwidację i podział Księstwa Warszawskiego, bądź podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow (podział Polski między Niemcy i ZSRR), a niekiedy nawet porozumień Okrągłego Stołu.Terytoria rozdysponowane na kongresie wiedeńskim należały do niesuwerennego Księstwa, paktU Ribbentrop-Mołotow był porozumieniem, określającym sposób zbrojnej likwidacji Polski i strefy wpływów we wschodniej Europie.

Dodaj swoją odpowiedź