Religia
Tinuviel
4

Proszę o streszczenie niedzielnej ewangelii z 04.10.2015 rok pliss na jutro daje naj i 15 pkt

+0
(2) Odpowiedź
XxagaxX

Faryzeusze chcąc wystawić  Jezusa na próbę zapytali czy wolno mężowi oddalić żonę .Jezus rzekł do nich , że bóg stworzył kobiete i mężczyznę i są oni jednym ciałem i co Bóg złączył tego nie można rozdzielać. Uczniowie również o to samo zapytali swojego Nauczyciela. Ten im odpowiedział, że jeśli ktoś porzuca swoją żonę lub męża  i bierze inną lub innego popełnia cudzołóstwo. Uczniowie zabraniali przynosić do Jezusa dzieci. Jezus widząc to oburzył sie i rozkazał , aby pozwalali dzieciom przychodzić do Niego, ponieważ do takich należy Królestwo Niebieskie. Wszyscy którzy nie będą jak dzieci nie wejdą do Domu ojca.

bastek123

Słowa Ewangelii według świętego MarkaFaryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich:Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg „stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Koniec krótszej ewangelii Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.

Dodaj swoją odpowiedź