Język angielski
xlukash
1

Proszę o przetłumaczenie szybko prosze :)  jaka mozna to zeby tłumaczyć to tak : zdanie po polsku i za nim odrazu zdanie po angielsku i tak po kolei . z góry dziękuje 1.A może pojechalibyśmy gdzieś, gdzie jest cieplej? 2.Czy żółwie składają jaja jesienią? 3.    Czy Robert mówi wyraźniej ode mnie? 4.     Co Zrobisz jeśli się zgubisz? 5.     Czy możesz kupić mi trochę ziemniaków, proszę? 6.     Czy chciałbyś pojechać na wycieczkę autokarem po Włoszech? 7.     Czy papugi umieją robić sztuczki? 8.    Czy psy są lojalne i posłuszne? , 9.     Czy mógłbyś ochotę iść popływać? 10.  Jeśli zatrzymamy się w schronisku młodzieżowym zaoszczędzimy trochę pieniędzy żeby zostać dłużej, 11.  Jeśli nie podlejesz kwiatków, one uschną. 12.  Jeśli nie włożysz swetra, zamarzniesz na śmierć. 13.  Jeśli potrzebujesz mojej pomocy daj mi znać. 14.  Jeśli potrzebujesz czegokolwiek możesz liczyć na mnie 15.  Jeśli chcesz pojechać na wakacje, musisz mieć własny sprzęt 16.  Jeśli nie skończę pracy na czas, spóźnię się na mój lot.  17.  Lepiej podlej kwiatki, albo one uschną. 18.  lepiej podróżuj pociągiem bo jest bezpieczniejszy, niż samolot. 19.  Lepiej bądź cicho. 20.  lepiej posprzątaj swój pokój. 21.  Lepiej nie pij dużo kawy 22.  Lepiej przyjdź czas. 23.  Małpy często mnie rozśmieszają. 24.  Miasto w którym on mieszka jest bardzo niebezpieczne. 25.  Moje miasto pełne jest niesamowitych widoków. 26.  Nie stać nas na nowy samochód. 27.  Przepraszam. Gdzie jest najbardziej luksusowy hotel w mieście? 28.  Pojechaliśmy do Rzymu na dwudniowy pobyt 29.  Powinieneś mówić wolniej, ponieważ ona cię nie rozumie. 30.  Wolałbym mieszkać na wsi ponieważ powietrze nie jest tak zanieczyszczone ,jak w mieście. 31.  Widziałem dziewczynę, której włosy były  różowe. 32.  Osły są bardzo uparte. 33.  Kiedy dostanę podwyżkę, zaoszczędzę trochę pieniędzy.  

+0
(1) Odpowiedź
candy2125

. Or would drive somewhere where it's warmer ? 2.Czy turtles lay eggs in autumn ? 3 Is Robert speaks more clearly than me? 4 What do you do if you get lost ? 5 Can you buy me some potatoes, please? 6 Do you want to go coach trip to Italy ? 7 Do parrots know how do tricks ? 8 Are dogs are loyal and obedient ? , 9 Would you like to go swimming ? 10 If you stay in a youth hostel we save a little money in order to stay longer , 11 If you are not subject to the flowers , they will wither . 12 If you do not put a sweater , freeze to death. 13 If you need my help let me know. 14 If you need anything you can count on me 15 If you want to go on vacation , you need to have your own equipment 16 If you do not finish work on time , late for my flight . 17 Better to water the flowers , or they will wither . 18 better to travel by train because it is safer than plane . 19 Better to be quiet. 20 better clean up your room. 21 Better not drink a lot of coffee 22 You'd better come time . 23 Monkeys often make me laugh . 24 The city in which he lives is very dangerous. 25 My city is full of amazing views. 26 We can not afford a new car. 27 Sorry. Where is the most luxurious hotel in the city? 28 We went to Rome for a two-night stay 29 You should speak more slowly , because she does not understand you . 30 I'd rather live in the countryside because the air is not so polluted , as in the city. 31 I saw a girl whose hair was pink . 32 Donkeys are very stubborn . 33 When you get a raise, I save a little money .

Dodaj swoją odpowiedź