Historia
novespace
3

Proszę.! Napiszcie w jakim roku wydarzyły się podane poniżej pojęcia:   -Założenie Akademii Krakowskiej -początek rozbicia dzielnicowego -drugi pokój toruński -śmierć Zygmunta Augusta -początek wojen Bolesława Chrobrego z cesarstwem -pierwszy pokój toruński -zawarcie pierwszej uni polsko-litewskiej -koronacja królewska Władysława Łokietka   -Zajęcie Gdańska przez Krzyżaków -zjazd gnieźnieński -śmierć Kazimierza Wielkiego -bitwa pod Cedynią -hołd pruski   -Koronacja królewska Jadwigi -bitwa z Mongołami (Tatarami) pod Legnicą -chrzest Mieszka I i początek istnienia Polski -wstąpienie  Zygmunta Starego na tron   -Koronacja królewska Wacława II -zakończenie wojen Bolesława Chrobrego z cesarstwem -bitwa pod Grunwaldem -koronacja królewska Stefana Batorego   -bitwa pod Płowcami -wybuch wojny trzynastoletniej -koronacja królewska Bolesława Chrobrego -unia lubelska -zaproszenie Krzyżaków na ziemie polskie przez Konrada Mazowieckiego -umowa w Krewie      

+0
(2) Odpowiedź
Lyda123

-Założenie Akademii Krakowskiej 1364 -początek rozbicia dzielnicowego 1138 -drugi pokój toruński 1466 -śmierć Zygmunta Augusta 1545 -początek wojen Bolesława Chrobrego z cesarstwem 1002 -pierwszy pokój toruński 1411 -zawarcie pierwszej uni polsko-litewskiej 1385 -koronacja królewska Władysława Łokietka 1320 Zajęcie Gdańska przez Krzyżaków 1308 -zjazd gnieźnieński 1000 -śmierć Kazimierza Wielkiego 1370 -bitwa pod Cedynią 972 -hołd pruski 1525 -Koronacja królewska Jadwigi 1320 -bitwa z Mongołami (Tatarami) pod Legnicą 1241 -chrzest Mieszka I i początek istnienia Polski 966 -wstąpienie  Zygmunta Starego na tron 1525 -Koronacja królewska Wacława II 1300 -zakończenie wojen Bolesława Chrobrego z cesarstwem 1018 -bitwa pod Grunwaldem 1410 -koronacja królewska Stefana Batorego 1576 bitwa pod Płowcami 1331 -wybuch wojny trzynastoletniej 1411 -koronacja królewska Bolesława Chrobrego 1000 -unia lubelska 1569 -zaproszenie Krzyżaków na ziemie polskie przez Konrada Mazowieckiego 1226 -umowa w Krewie 1385

krydziu

1364r. 1038r. 1466r. 1572r. nie wiem 1411r. 1385r. 1320r.   1308r. 1000r. 1370r. 972r. 1525r.   1320r. 1241r. 966r. 1548r.   1278r. 1018r. 1410r. 1576r.   1331r. 1454r. 1025r. 1569r. 1226r. 1385r.                                

Dodaj swoją odpowiedź