Matematyka
klaudianena
1

Prodsze o pomoc w 4 zadaniu

+0
(2) Odpowiedź
knkt

75km jechałby godzinę 60min 25 km     25*60:75=25 25 km jechałby 20 minut b) 8 s pokona 100m    1 godz=3600s  3600*100:8= c) 60 min przejedzie 800 km      15 minut 15*800:60=200 W15 minut samolot pokona 200km

kadzix

[latex]v= \frac{s}{t} [/latex] v-prędkość    s- droga   t-czas 1. [latex]v=75 \frac{km}{h} [/latex]        [latex] s=25km[/latex] [latex]v=\frac{s}{t}[/latex] [latex]75 = \frac{25}{t}[/latex] [latex]75* t= 25[/latex] [latex]t= \frac{25}{75} = \frac{1}{3}h [/latex] 2. [latex]t=8s[/latex]          [latex]s=100m[/latex] [latex]v= \frac{s}{t}= \frac{100m}{8s}=\frac{25m}{2s}=12,5\frac{m}{s}[/latex] 3. [latex]t=15min= \frac{15}{60} h= \frac{1}{4} h[/latex]                 [latex]v=800 \frac{km}{h} [/latex] [latex]v= \frac{s}{t}[/latex] [latex]s=v*t=800 \frac{km}{h} * \frac{1}{4} h= \frac{800}{4} km=200km[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź