Biologia
rysiuxdd
2

pomocy !!!!!!!!! daje naj !!!! ♡♡♡♡♡♡♡♡♡☆☆☆☆

+0
(2) Odpowiedź
tyska1226

zad.3 1) cechy komórki:długa wić rola komórki:dotarcie do żeńskiej komórki płciowej 2)cechy komórki:długie wypustki rola komórki:łączy się z innymi komórkami i przekazuje do nich impulsy nerwowe zad.4 Najmniejszą samodzielna strukturą budującą każdy organizm jest komórka. Każdą komórkę otacza błona komórkowa,a jej wnętrze wypełnia cytoplazma.W tej galaretowatej substancji są zanurzone struktury, zwane organellami,które pełnią w komórce określone funkcję.Za prawidłowy przebieg procesów życiowych w komórce odpowaida jądro komórkowe. Komórki,które je mają to miedzy innymi komórki roślinne,zwierzęta i grzyby. Bakterie są komórkami bezjądrowymi.Funkcje jądra pełni u nich substancja jądrowa.Komórki bakterii,roślinne i grzybów są otoczone od zewnątrz ścianą komórkową,której skład chemiczny różni sie w zależności od rodzaju komóki.U bakterii ściana komórkowa jest zbudowana z cukrów i białek, u roślin z celulozy,a u grzybó z chityny. zad.5 Komórka bezjądrowa->bakterii jądrowa->zwierząt,roślin,grzybów

emilcegla

zad.3 1 kolumna ma długą wić umożliwia ona plemnikowi dotarcie do żeńskiej komórki płciowej 2 kolumna długie wypustki dzięki nim łączą się z innymi komórkami zad.4 komórka, błona komórkowa, cytoplazma, organella, jądro komórkowe, zwierzęce, grzybowe, substancja jądrowa, ściana komórkowa, celulozy, chityny zad.5 komórki | / \ bezjadrowe jądrowa | | bakterii / | \ zwierzęca roślinna grzybowa

Dodaj swoją odpowiedź