Matematyka
ziomekpp220
1

Opuść nawiasy i zredukuj wyrazy podobne, oto one z góry dzięki :* a) ( 3x-2x+1)_(-3y-4x+6) = b) -(12ab-7a+4b)-(-14a-12ab+2b)= c) -5xy2 ( 2 oznacza do kwadratu) czyli : -5xy2 ( -2x+3y- jedna piąta xy ) = d) (2a-4b)-(-a2+2a-4b)= e) -(3x2-2x+9)+(-12-2x)+3x2 = f) 2(3x-2y+1)-3x(2-y+x)+(4xy-2x2)= g) (3x-2)(x+5)= h) (9x2-2x+6) -4(2x2-7x+2)+(x+3)(x-2) Jak coś jeszcze raz pisze jak jest -5xy2 -- to te 2 to do kwadratu. Powodzenia

+0
(1) Odpowiedź
jagoda34

  a) ( 3x-2x+1)-(-3y-4x+6) =3x-2x+1+3y+4x-6= 5x+3y-5 b) -(12ab-7a+4b)-(-14a-12ab+2b)= -12ab+7a-4b+14a+12ab-2b= 21a-6b c) -5xy2 ( -2x+3y- 1/5xy )= [latex]10x^{2}y^{2}[/latex]-[latex]15xy^{3}[/latex]+1[latex]x^{2}y^{3}[/latex] d) (2a-4b)-(-a2+2a-4b)= 2a-4b+[latex]a^{2}[/latex]-2a+4b= [latex]a^{2}[/latex] e) -(3x2-2x+9)+(-12-2x)+3x2 = -3[latex]x^{2}[/latex]+2x-9-12-2x+3[latex]x^{2}[/latex]= -21 f)  2(3x-2y+1)-3x(2-y+x)+(4xy-2x2)=6x-4y+2-6x+3xy-3[latex]x^{2}[/latex]+4xy-2[latex]x^{2}[/latex] =  -5x^{2}+7xy-4y+2 g) (3x-2)(x+5)= 3[latex]x^{2}[/latex]+15x-2x-10=3[latex]x^{2}[/latex]+13x-10 h) (9x2-2x+6) -4(2x2-7x+2)+(x+3)(x-2)= 9[latex]x^{2}[/latex]-2x+6-8[latex]x^{2}[/latex]+28x-8+[latex]x^{2}[/latex]-2x+3x-6=2x^{2}+27x-8

Dodaj swoją odpowiedź