Historia
krajzega
1

opisz sytółacje która doprowadziła do wojny pomiędzy polską a rosją bolszewicką w 1919

+0
(2) Odpowiedź
palcia12

1 ekspansja terytorialna                2 wiele starć wcześniej  3chęć piułsudzkiego do powiększenia granic polski                                                                                                      prosę o naj                                                                                

przemekx8

Wojna pomiędzy odrodzoną RZECZPOSPOLITĄ  a Rosją Radziecką, dążącą do podboju państw europejskich i przekształcenia ich w republiki radzieckie zgodnie z Doktrynąi deklarowanymi celami politycznymi rosyjskiej partii Bolszewików We wrześniu 1920 r. Włodzimierz Lenin w czasie przemówienia na IX Konferencji    rKomunistycznej (bolszewików) przedstawił główną według niego przyczynę wojny polsko-bolszewickiej: [stwierdziliśmy], że gdzieś pod Warszawą znajduje się nie centrum polskiego rządu burżuazyjnego i republiki kapitału, ale centrum całego współczesnego systemu imperialistycznego oraz że okoliczności pozwalają nam wstrząsnąć tym systemem i prowadzić politykę nie w Polsce, ale w Niemczech i w Anglii. Tym samym stworzyliśmy w Niemczech i Anglii zupełnie nowy odcinek rewolucji proletariackiej, walczącej z ogólnoświatowym imperializmem...[3]. Ponadto Lenin twierdził, że celem Polski było obalenie bolszewickiego rządu Rosji i podbój dalszych terytoriów wschodnich[4][5]. Wojna przez cały okres trwania toczyła się równolegle w wymiarze militarnym i bardzo silnie zaakcentowanym wymiarze politycznym. Trwała w latach 1919–1920, a jej najważniejszymi epizodami militarnymi były: wyprawa kijowska, bitwa warszawska, kontruderzenie znad Wieprza, bitwa pod Komarowem i wreszcie bitwa nad Niemnem. 12 października 1920 r. delegacja Sejmu RP i rządu Rzeczypospolitej oraz delegacja rządu RFSRR zawarły w Rydze zawieszenie broni (weszło w życie 18 października), a 18 marca 1921, również w Rydze, podpisany został traktat pokojowy, który wytyczył granicę polsko-radziecką i do agresji ZSRR na Polskę w 1939 regulował stosunki pomiędzy II Rzecząpospolitą a RFSRR, a później ZSRR.

Dodaj swoją odpowiedź