Biologia
azi1907
1

Opisz krótko ( ok.3 zdania, jaką spełnia funkcję i gdzie się znajduje itp.)   1)Mózg, 2)Móżdżek, 3)Rdzeń mózgowy, 4)Rdzeń kręgowy.     DAJE NAJ!

+0
(2) Odpowiedź
eReporter

Mózg- odpowiedzialny jest za funkcjonowanie całego naszego organizmu np, węch, smak, poruszanie się.   Móżdżek- odpowiedzialny za koordynacje ruchów i utrzymanie równowagi ciała   Rdzeń kręgowy- przesyła bodźce do mięśni, znajdują się w nim ośrodki odruchów bezwarunkowych, unerwia skórę, mięśnie. Przesyła impulsy z i do mózgu   Rdzeń mózgowy- reguluje prace serca, ciśnienie tętnicze, ośrodek ruchu, wzroku i słuchu.

s22

Mózg jest największą częśćią mózgowia, składa się z dwóch półkul, lewej, która kontroluje prawą połowę ciała i lewej, kontrolującej prawą. Odpowiada za: - podejmowanie świadomych decyzji - wykonywanie zamierzonych czynności - odbiór oraz analizę informacji płynących z narządów - uczenie się - zapamiętywanie - odczuwanie emocji   Móżdżek znajduje się w tylnej części mózgowia i również dzieli się na dwie półkule. Odpowiada za: - utrzymanie równowagi - odpowiednią siłę skórczów mięśni - koordynację ruchów   Rdzeń kręgowy jest połączony z pniem mózgu i znajduje się w kanale kręgowym utworzonym przez otwory w kręgach kręgosłupa. Składa się z istoty białej i szarej. Odpowiada za: - przewodzenie impulsów nerwowych z różnych części ciała do mózgowia i z powrotem - kierowanie niektórymi procesami zachodzącymi niezależnie od naszej woli   Rdzeń przedłużony (rdzeniomózgowie) to część mózgowia o kształcie ściętego stożka, łączy rdzeń kręgowy z móżdżkiem. Odpowiada za: - funkcje odruchowe (mimowolne) np. oddychanie, ruch, praca serca, itd. - ośrodki odpowiedzialne za: wymioty, kichanie, kaszel, ziewanie, wydzielanie potu   Proszę bardzo :)      

Dodaj swoją odpowiedź