Matematyka
gggoossiiaaa
1

Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość czworościanu foremnego o długości krawędzi 6cm.

+0
(2) Odpowiedź
asiamisia19

a=6 Pc= 4* a²√3/4 (czwórki się skrócą) Pc= a²√3 Pc=36√3 V= a²√3/12 V=6²√3/12 V=36√3/12 V=3√3

dominiksz

^2- do potegi drugiej Pc= a^2pierwiastek z 3 Pc= 6^2pierwiastek z 3 Pc= 36 pierwiastek z 3 cm^2 V= a^3 pierwiastek z 2 / 12 12 pod kreską ułamkową V= 6^3 pierwiastek z 2 / 12 V= 216 pierwiastek z 2 / 12 V= 18 pierwiastek z 2 cm^3

Dodaj swoją odpowiedź