Matematyka
Linkier
1

Oblicz 16[latex]^4^-^x[/latex]=4[latex]^5^+^6^x[/latex]

+0
(1) Odpowiedź
julka7979

16^(4 - x) = 4^(5 + 6x) (4^2)^(4 - x) = 4^(5 + 6x) 4^2*(4 - x) = 4^(5 + 6x) 2*(4 - x) = 5 + 6x 8 - 2x = 5 + 6x -2x - 6x = 5 - 8 -8x = -3 x = 3/8

Dodaj swoją odpowiedź